Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2020

Xe cứu thương, cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân nghèo

Các thông tin về sẽ cứu thương, cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân nghèo, được ghi nhận từ báo đài, tuy nhiên thông tin có thể bị thay đổi theo thời gian. Trường hơp bạn phát hiện thông tin không còn chính xác, vui lòng phản hồi để chúng tôi điều chỉnh 1. Xe cứu thương, cấp cứu miễn phí ở Thành phố Hồ Chí Minh Mạnh thường quân: Ông Đoàn Ngọc Hải BSKS: 51B - 507.44 Điện thoại: Nguồn:  https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-doan-ngoc-hai-tu-lai-xe-cuu-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-ve-que-mien-phi-1271877.html Ngày cập nhật: 03/09/2020 2. Xe cứu thương, cấp cứu miễn phí ở Hà Nội Mạnh thường quân: Bà Phan Thị Bính, Bà Thái Thị Tám BSKS:  Điện thoại: 0825111919 Nguồn   https://nhandan.com.vn/tranghanoi-guong-sang-viec-hay/xe-cap-cuu-mien-phi-347751/ Ngày cập nhật: 22/01/2019 3. Xe cứu thương, cấp cứu miễn phí ở Bình Dương Mạnh thường quân: Ông Lương Văn Hóa BSKS:  Điện thoại: 0937 255 115 - 0942 51 52 53 Nguồn:   https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-doan-ngoc-hai-tu-lai-xe-cuu-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-ve-